Уважаеми кандидати,

Философски факултете обявава прием на документи за платени форми на обучение без изпит (само по документи) от 10.09.2018 до 26.09.2018г.

Приемат се документи за платените форми на следните магистърски програми:

Политика и интеграционни политики на ЕС (на английски език)
Публична администрация
Европейска публична администрация
Публичен мениджмънт и политики
Публична администрация на английски език
Оценка на политики и оценка на въздействие
Философия
История и съвременност на философията
Интегративна биоетика
Философия на съзнанието и езика
Философия с преподаване на английски език
Философска антропология
Виртуална култура
Реторика

Допълнителен прием за Трудови пазари и развитие на човешките ресурси – изпитът ще се проведе на 25.09.2018г. Документи за кандидатстване в тази програма ще приемаме до 21.09.2018г.

От 15.09.2018г. до 25.09.2018г. документи ще се подават при г-жа Ирена Черешарова на адрес: бул. Цар Освободител 15, Ректорат, Южно крило, етаж 4, каб. 47