КМК 2019 - Страница на кампанията

Здравейте,

Това е сайта на кандидатмагистърската кампания на Софийски университет „Св. Климент Охридски” за учебната 2019 година.

Кампанията приключи на 01.10.2019 година в 08:00 часа.

Извън срока на кандидатмагистърската кампания системата не предоставя информация за кандидат-магистрите.