Онлайн регистрацията приключи.За повече информация: magistripriem@phls.uni-sofia.bg